Løn- og personskema
Som eventuel ny lærer, eller hvis du f.eks. skal have adresse eller kontonummer ændret, så skal du udfylde et såkaldt L&P-skema

Elektroniske lønsedler.
Vi vil helst sende din lønseddel som en krypteret mail. Det vil foregå på den måde, at du får tilsendt en mail som kun kan åbnes ved indtastning af et kodeord. Dette kodeord skal du selv vælge og skrive på løn- og personskemaet.
Du skal ikke længere aflevere skattekort da alle skattekort fremover rekvireres elektronisk fra skattevæsenet. I stedet skal du blot informere os om det er dit hovedkort eller dit bikort vi skal anvende ved lønudbetalingen