Tenor og bas til Højbjergkoret

 

Har du lyst til at synge i kor   –   og være en del af et musikalsk fællesskab.

Har du samtidig korerfaring og nodekendskab er det slet ingen hindring.

Skal du hjælpes lidt i gang, er der erfaring og støtte at hente i Højbjergkoret.

Koret er et 4-stemmigt klassisk kor med gode ambitioner og et godt socialt sammenhold, men vi søger flere kormedlemmer, primært tenorer og basser.

Kom til en prøveaften, og find ud af, om vores kor er noget for dig.

Vi holder en uformel stemmeprøve ved optagelsen.

Øvetid og –sted.

Hver mandag kl. 19 – 21.15 i Frederikskirkens Sognegård, Højmarksvej 47, 8270 Højbjerg.

Derudover holder vi korlørdag 2 gange årligt.

Traditioner

Som fast tradition afholder vi julekoncert i Frederikskirken i Højbjerg og forårskoncert andetsteds. Derudover afholder vi gerne et par koncerter i løbet af året, f. eks. i kulturhuse og kirker.

Se mere på Højbjergkorets egen hjemmeside eller skriv til dirigent.hojbjergkoret.@gmail.com eller formand.hojbjergkoret@gmail.com.

Læs evt. artikel om korets jubilæumsår.

Dorthe E. Gram

Højbjergkoret.

Læs endelig også den spændende artikel, Koraften - Ugens højdepunkt